بیگ بنگ

بیگ بنگ

بیگ بنگ

این مقاله در مورد بیگ بنگ می باشد و شامل 7 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

بیگ بنگ: در طول پنج قرن گذشته از قدرت مشاهدات و آزمایش و استدلالهای ریاضی
استفاده کردهایم تا سد باورهای اشتباه گذشته را بشکنیم. نوع بشر راهی طولانی و پر فراز
و نشیب را در تغییر درک خود از عالم، پشت سر گذاشته است. از عالمی که زمین کوچک
مرکز آن بود تا کیهان وسیعی که صدها میلیارد کهکشان چون ذرات گرد و غبار در آن
پراکندهاند. سر آغاز این هستی به وسیله نظریه بیگ بنگ شرح داده شده است . این
نظریه یک مدل کیهان شناسی است که تاکنون از دیدگاه آزمایشات و رصدهای نجومی
توانسته است بیشترین تائیدات را از سوی جامعه علمی بین المللی به دست آورد. کیهان
شناسان با اصطلاح بیگ بنگ به شرح و تفسیر این ایده می پردازند که جهان از یک حالت
نخستین بی نهایت گرم تشکیل شده و تمام کائنات در یک هسته اتم یاحتی کوچکتر از آن
جای داشت و در یک لحظه این فضا و زمان آغاز می شود یعنی با یک بیگ بنگ که حاصل
گرانش شدید ناشی از فشردگی بوده، شروع شد


اینجا هم مشاهده کنید