فیزیک و کاربردهای آن در پزشکی

فیزیک و کاربردهای آن در پزشکی

فیزیک و کاربردهای آن در پزشکی

این مقاله در مورد فیزیک و کاربردهای آن در پزشکی می باشد و شامل 33 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

فیزیک پزشکی به معنی کاربرد فیزیک در حرفه پزشکی است، مانند رادیوگرافی ،
سونوگرافی ، بیناییسنجی و غیره. چون بیوفیزیک به معنی فیزیک حیات است، فیزیک
پزشکی درباره فیزیک حیات بشر بحث میکند. مانند گردش خون ، آناتومی گوش ،
آناتومی چشم و غیره. از طرفی بکارگیری اصول و قوانین این گروههای علمی در طرحریزی
و یا ساختن یک سیستم ، به ترتیب مهندسی پزشکی و بیومهندسی نامیده میشود.


اینجا هم مشاهده کنید