پیش از مهبانگ

پیش از مهبانگ

پیش از مهبانگ

این مقاله در مورد پیش از مهبانگ می باشد و شامل 9 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

مهبانگ یک انرژی که جهان ما را از هیچ به همه چیز تبدیل کرد ..فضا و زمان را به وجود اورد .این هنوز بهترین
تئوری در مورد افغاز زمان این دنیا است ..ایا ما در مورد بیگ بنگ اشتباه میکنیم ؟ایا ممکنه روزی بفهمیم پیش از
بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده است ؟ اما از کجا میدانیم بیگ بنگ همان اغاز دنیا است ؟ چطور این پیش بینی را کردیم
؟ اصلا چه جیزی قبل از بیگ بنگ رخ داده است ؟
این که ما که هستیم و جهان چگونه درست شده این دست از سوالات حدود 5 هزار سال ذهن ما را شدیدا مشغول
خود کرده است


اینجا هم مشاهده کنید