پل انیشتین

پل انیشتین

پل انیشتین

این مقاله در مورد پل انیشتین می باشد و شامل 5 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

گرچه بر اساس عقیده انیشتین سیاهچاله ها آنقدر عجیب و نامتعارف بودند که نمی توان
انتظار یافتن آن ها را در طبیعت داشت، با این حال او با طرح کردن احتمال وجود کرمچاله ها
در قلب یک سیاهچاله، نشان داد که سیاهچاله ها می توانند از این هم عجیب تر
باشند.ریاضیدانان آن ها را فضاهای متصل چندگانه نامیدند.فیزیکدان ها به آن ها کرمچاله می
گویند زیرا همانند سوراخ کرم ها در زمین،کرمچاله ها نیز مسیری میانبر بین دو نقطه ایجاد
می کنند.این کرمچاله ها دروازه های ورود به ابعاد بالاتر هستند


اینجا هم مشاهده کنید